Sub categories
Shape
No item founds !
Family View all
No item founds !
Price range ( Toman )
max min
Apply filter
Showing 1 to 20 of 22 item

آنچه در بدو ورود مراجعین به یک مجموعه دیده می‌شود، میزهای پذیرش و کانترهای ورودی هستند. با توجه به این که مبلمان اداری مانند ویترینی از مجموعه شما به چشم می‌آید، مهم است محصولی درخور و متناسب با نیازتان انتخاب شود. معمولا میزهای پذیرش در فرم‌های مختلف مستطیل، ال شکل، یو شکل و یا فرم‌ها خاص و سفارشی دیده می‌شوند. کانترها نیز معمولا به کمک یک یا چند دیواره حریم تعریف شده‌ای دارند که فضای کارمندان و مراجعین را جدا کرده و معموا در مکان‌هایی که امنیت و حفظ اطلاعات اهمیت بیشتری دارد کاربرد دارند.