Sub categories
Shape
No item founds !
Family View all
No item founds !
Price range ( Toman )
max min
Apply filter
Showing 1 to 6 of 6 item

میز صوتی و تصویری همان طور که از نامش مشخص است، شامل میز تلویزیون و میز تلفن است. با توجه به اینکه میزهای تلفن در ادارات کاربردی ندارند، این رسته در مبلمان اداری تنها میز تلویزیون را شامل می‌شود. معمولا در اتاق مدیریت و یا سالن جلسات از میز تلویزیون برای نمایش ویدیوها و ارائه مستندات صوتی و تصویری بهره می‌گیرند. معمولا در مبلمان اداری شاهد آن هستیم که تمرکز بر روی کاربری محصول بوده و ظاهر محصولات کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، میزهای تلویزیون اداری موجود در بازار نیز از این دایره مستثنی نیستند و معمولا نسبت به میزهای تلویزیون خانگی ظاهری ساده‌تر و رسمی‌تر دارند. ما علاوه بر ارائه نمونه‌هایی در قالب اداری سعی کرده‌ایم در طراحی میزها علاوه بر در نظر گرفتن کاربرد و حفظ سادگی محصولات، میزهایی زیبا و متنوع ایجاد نماییم که بعضاً در منازل نیز قابل استفاده هستند.